วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประกาศคนหาย

16:21 น. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ราชบุรี ได้รับการประสานจากสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ชัยนาท ว่า นายบุญหลาย เอกคณะ อายุ 46 ปี เป็นผู้พิการทางสติปัญญา ลักษณะผอม สูง ใส่เสื้อสีเหลือง กางเกงขาสั้น ไม่ใส่รองเท้า ได้หายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.54 ซึ่งเข้าใจว่าอาจถูกล่อลวงไปในทางที่เสียหายหรือเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ หากมีผู้ใดมีข้อมูลหรือเบาะแสกรุณาแจ้งสนง.พัฒนาสังคมฯ จ.ราชบุรี ได้ที่เบอร์ 032-337-620 และสนง.พัฒนาสังคมฯ จ.ชัยนาท เบอร์ 056-411-103

ไม่มีความคิดเห็น: