วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประชุมสภาเทศบาลเมืองโพธาราม

11:53 น. สภาเทศบาลเมืองโพธาราม กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองโพธาราม สมัยสามัญ สมัยแรก ปี54 ในวันที่ 23 ก.พ.54 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองโพธาราม ชั้น3

ไม่มีความคิดเห็น: