วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แถลงข่าว เทศกาลงานประเพณ๊ เม.ย.54

15:30 น. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.เพชรบุรี กำหนดการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ในพื้นที่จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี ปี54 ในวัน 9 มี.ค.54 เวลา 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี(เขาวัง) อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: