วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงการเมืองสุขภาพดี

15:38 น. สนง.สาธารณสุขจ.ราชบุรี กำหนด จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการเมืองสุขภาพดี ในวันที่ 24 ก.พ.54 เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: