วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เปิดรับสมัครนักศึกษา

15:21 น. วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนนักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับผู้ประกอบอาชีพ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.3 เข้าศึกษาในระดับ ปวช. หรือระดับ ม.6 เข้าศึกษาในระดับ ปวส. ซึ่งผู้สมัครในหลักสูตร ปวช. ทางวิทยาลัยมีงบประมาณจากโครงการ เรียนฟรี 15 ปี ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 1/1 ถ.พระราม2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร 034-772098ต่อ 131 โทรสาร.034-772099

ไม่มีความคิดเห็น: