วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

มหกรรมศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

13:42 น. ร.ร.วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กำหนดจัดงาน มหกรรมศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 53 ในวันที่ 10 ก.พ.54 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์วัดแจ้งเจริญ ร.ร.วัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์)ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: