วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ส่งมอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

12:01 น. จังหวัดทหารบกราชบุรี กำหนดจัดพิธีส่งมอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้กับร.ร.กองทัพบกอุปภัมภ์"โยธินวิทยา" ในวันที่ 10 ก.พ.54 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.กองทัพบกอุปภัมภ์"โยธินวิทยา" โดยสโมสรโรตารี่แก่นจันทน์ เป็นผู้ส่งมอบ

ไม่มีความคิดเห็น: