วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง

15:38 น. เทศบาลตำบลหลักเมืองจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง ในวันที่ 3 ก.พ. 54 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง

ไม่มีความคิดเห็น: