วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

16:38 น. กองพลพัฒนาที่1 กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 3 ก.พ.54 เวลา 10.30 น. ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: