วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

งานแห่พระทางน้ำ

16:33 น. อบจ.ราชบุรี ร่วมกับ อ.ดำเนินสะดวก สนง.วัฒนธรรมจ.ราชบุรี และวัดปราสาทสิทธิ์ กำหนดพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีแห่พระทางน้ำ วัดปราสาทสิทธิ์ ในวันที่ 5 ก.พ.54 เวลา 07.45 น. ณ วัดปราสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: