วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

มหกรรมวิชาการ-วิชาชีพครั้งที่ 11

16:07 น. ร.ร.วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กำหนด จัดงานมหกรรมวิชาการ-วิชาชีพ ครั้งที่11 ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 11 ก.พ.54 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ร.ร.วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)

ไม่มีความคิดเห็น: