วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตรวจเยี่ยม กองพลพัฒนาที่1

16:40 น. แม่ทัพภาคที่ 1 กำหนดตรวจเยี่ยม,รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ การจัด และการปฎิบัติงานที่สำคัญ ของกองพลพัฒนาที่ 1 ในวันที่ 8 ก.พ.54 เวลา 08.15 น. ณ กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: