วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประชุมสภาอบจ.ราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่1 ปี54

17:42 น. สภาอบจ.ราชบุรี กำหนด การประชุมสภาอบจ.ราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี54 ในวันที่ 8 ก.พ.54 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบจ.ราชบุรี ชั้น3

ไม่มีความคิดเห็น: