วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

พิธีเปิดร้าน Just Pay

12.12 น. พิธีเปิดร้าน Just Pay Franchise สาขาใบหยก ในวันที่ 11 ม.ค.54 เวลา 09.00 น. ณ ร้าน Just Pay สาขาใบหยก ซ.20 หมู่บ้านเอื้ออาทรเจดีย์หัก (ห้วยไผ่ ) ต.เจดีย์หัก

ไม่มีความคิดเห็น: