วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

สืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

16:42 น. อบจ.ราชบุรี ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สนง.สาธารณสุขจ.ราชบุรี สมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาจ.ราชบุรี กำหนดจัดการอบรมและศึกษาดูงานประธานและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุของสมาคมผู้สูงอายุ ในวันที่ 20 ม.ค.54 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: