วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

พิธีปิดโครงการฝึกอาชีพการทอผ้า

13.04 น. พิธีปิดโครงการฝึกอาชีพการทอผ้าขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 17 ม.ค.54 เวลา 10.00 น. ณ ร.ร.วัดนาหนอง ต.ดอนแร่

ไม่มีความคิดเห็น: