วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

โครงการรวมใจลดน้ำเสีย คืนน้ำใสให้แม่น้ำลำคลอง

16:51 น. อบจ.ราชบุรี ร่วมกับสนง.พัฒนาชุมชนอ.บางแพและอ.โพธาราม จ.ราชบุรี กำหนดจัดการอบรมโครงการรวมใจลดน้ำเสีย คืนน้ำใสให้แม่น้ำลำคลอง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค.54 พิธีเปิด วันที่ 26 ม.ค.54 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าจ.ราชบุรี ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31ม.ค.54 - 1 ก.พ.54 พิธีเปิดวันที่ 31 ม.ค.54 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: