วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

โครงการเสริมสร้าง ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

16:47 น. อบจ.ราชบุรี ร่วมกับสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ราชบุรี กำหนด การจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน มีพิธีเปิดโครงการอบรมรุ่นที่ 1 ในวันที่ 27 ม.ค.54 เวลา 10.00 น. ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และ พิธีเปิดโครงการอบรมรุ่นที่ 2 ในวันที่ 10 ก.พ.54 เวลา 10.00 น. ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: