วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

มหกรรมเครือข่ายธุรกิจอินทรีย์

15.33 น. สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน "มหกรรมเครือข่ายธุรกิจอินทรีย์ Organic Business Community" ระหว่างวันที่ 29-30 ม.ค.54 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 29 ม.ค.54 เวลา 17.00 น. ณ ไร่ปลูกรัก จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: