วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

สานพลังอาสาพัฒนาชุมชน

16:39 น. อบจ.ราชบุรี ร่วมกับสนง.พัฒนาชุมชนจ.ราชบุรีและชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจ.ราชบุรี กำหนดพิธีเปิดโครงการสานพลังอาสาพัฒนาชุมชนจ.ราชบุรี ในวันที่ 28 ม.ค.54 เวลา 09.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: