วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

พิธีปิดโครงการฝึกอาชีพทำน้ำหมักชีวภาพ

13.02 น. สโมสรโรตารี่พลอยราชบุรีจัดพิธีปิดโครงการฝึกอาชีพทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 12 ม.ค.54 เวลา 13.30 น. ณ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนเขต 2

ไม่มีความคิดเห็น: