วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมไปประเทศญี่ปุ่น

14 :47 น. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสมาคมพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IMM เป็นเพศชาย อายุ 20-25 ปี สำเร็จ ม.6 หรือ ปวช., ปวส. หลายสาขา สอบถามรายละเอียดและหลักฐานการสมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี โทร.0-3232-2261-2 ต่อ 113

ไม่มีความคิดเห็น: