วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

วันครู ปี54

12:35 น. สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดจัดงานวันครู ปี2554 ในวันที่ 16 ม.ค.54 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: