วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

ตรวจเยี่ยม กองพลพัฒนาที่1

12:28 น. พลโท อุดมเดช สีตะบุตร แม่ทัพภาคที่1 กำหนดเดินทางตรวจเยี่ยม กองพลพัฒนาที่1 ในวันที่ 21 ม.ค.54 เวลา 08.00 น. ณ กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: