วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

งาน KMA Beauty Sparkling Star

11:20 น. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ราชบุรี และ บมจ.โอซีซี กำหนด จัดงาน KMA Beauty Sparling Star ในวันที่ 12 ธ.ค.53 เวลา 14.00 น. ณ โรบินสัน ราชบุรี ชั้นใต้ดิน

ไม่มีความคิดเห็น: