วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ร.ร.ดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรมฉลองวันคริสตมาส

16:39 น.ร.ร.ดรุณาราชบุรีพณิชยการ และร.ร.ดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค จัดงานฉลองคริสตมาสในระหว่างวันที่ 23-24 ธ.ค. 53 เวลา 18.00-23.00 น.ณ บริเวณ ร.ร.ดรุณาราชบุรี และจัดพิธีเปิดงานฉลองคริสตมาสในวันที่ 24 ธ.ค.53 เวลา 20.00 น. ณ เวทีหน้าอาคาร 2 ร.ร.ดรุณาราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: