วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ

12:16 น. จังหวัดทหารบกราชบุรี กำหนดจัดทำโครงการ "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" ในวันที่ 27 ธ.ค.53 เวลา 15.39 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จังหวัดทหารบกราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: