วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รับสมัคร ด่วน!

14:14 น. สสจ.ราชบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จ.ราชบุรี ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (3 คน) ตัวแทนหน่วยบริการ ตัวแทนประชาชนผู้ใช้บริการ (2 ฝ่ายรวมตัวแทน 5-7 คน) ภายในวันที่ 22 ธ.ค.2553 สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานประกันคุณภาพ โทร.0-3232-6268-71 ต่อ 138 หรือ 08-1206-3093

ไม่มีความคิดเห็น: