วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กรมการทหารช่างจัดพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

16:31 น. กรมการพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธ.ค. 2554 ในวันอังคารที่ 21 ธ.ค. 2553 เวลา 10.00-11.30 น.ณ บ้านทุ่งแฝก ม.2 ต.สวนผึ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: