วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สนง.คุมประพฤติ จ.ราชบุรี จัดโครงการ"ดื่มแล้วขับ ถูกจับคุมประพฤติ"

16:35 น. สนง.คุมประพฤติ จ.ราชบุรี จัดโครงการ"ดื่มแล้วขับ ถูกจับคุมประพฤติ" ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บ.เตชะอัมพรพาณิชย์ จำกัด ต.วังเย็น อ. บางแพ

ไม่มีความคิดเห็น: