วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แต่งตั้งเป็นพระราชาคณะ

10:55 น. เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2553 พระมหาคณาพิพัฒน์ วัดเขาวัง จ.ราชบุรี ได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระกิตติสารเมธี ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2553 เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งมีบรรดาญาติ โยม และศิษยานุศิษย์เข้าร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น: