วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รายนามผู้ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 12 ปี HCTV

บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน HCTV ด้วยดีมาตลอด
หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่พวกเราชาว HCTV สามารถช่วยเหลือตามขีดความสามารถที่มีอยู่แล้ว
ขอได้โปรดกรุณาบอกเรา พวกเรายินดีรับใช้ด้วยความเต็มใจ
โทร.0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: