วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บริจาคโลหิต

12:13 น. จังหวัดทหารบกราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 3 ธ.ค.53 เวลา 09.00 น. ณ กองร้อยจังหวัดทหารบกราชบุรี ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: