วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ศึกษาดูงาน สมาคมผู้สูงอายุ

15:50 น. อบจ.ราชบุรี ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่4 ราชบุรี สนง.สาธารณสุขจ.ราชบุรี สมาคมผู้สูงอายุ และคลังปัญญาจ.ราชบุรี กำหนดจัดการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการและแกนนำผู้สูงอายุของสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาจ.ราชบุรี ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 14 ธ.ค.53 เวลา 09.00น. ณ มูลนิธิประชานุกูล อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: