วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เจ็ดเสมียนแถลงข่าวลอยกระทง

15:40 น. เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนกำหนดแถลงข่าวงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2553 วันจันทร์ที่ 8 พ.ย.53 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ต.เจ็ดเสมียน

ไม่มีความคิดเห็น: