วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ปลูกหญ้าแฝกเทิดพระเกียรติฯ

15:46 น.เทศบาลตำบลหลักเมือง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ54 ในวันที่ 2 ธ.ค.53 เวลา 08.00น. ณ บริเวณคลองหนองยาว ม.3 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: