วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แถลงข่าว จากหนึ่งดวงใจสู่สองดวงตา

10:52 น. สโมสรโรตารีราชบุรีกำหนด การแถลงข่าวโครงการ "จากหนึ่งดวงใจสู่สองดวงตา" ในวันที่ 2 ธ.ค.53 เวลา 12.30น. ณ หอประชาคมราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: