วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

มอบวุฒิบัตรกำลังพล

12:06 น. จังหวัดทหารบกราชบุรี กำหนด พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับกำลังพลที่เข้ารับการอบรม เรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 100 นาย ในวันที่ 29 พ.ย.53 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม1 กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: