วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง

14:50 น. เทศบาลตำบลหลักเมือง กำหนดการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ในวันที่ 29 พ.ย.53 เวลา 08.30 น.-12.00น. ณ โรงจอดรถเทศบาลตำบลหลักเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: