วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โครงการ"ไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ"

09.53 น. ศาล จ.ราชบุรี จัดพิธีเปิดโครงการ "ไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวาคม 2553" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ศาลจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: