วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ขอเชิญร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และในครอบครัว

16:17 น. ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 25 พ.ย.53ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ โดยใช้สัญลักษณื "ริบบิ้นขาว" เป็นสื่อในการรณรงค์ จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมยุติความรุนแรงฯในสังคมโดยการ "ม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ"

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เห็นด้วยกับโครงการนี้ แต่ไม่ทราบว่ารวมตัวกันที่ไหนอย่างไร ควรรณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอดปีและตลอดไปเพื่อสังคมไทยจะน่าอยู่ ขอเชิญชวนพวกเราอย่านิ่งดูดายหากประสบพบเห็นการใช้ความรุนแรง ทารุณต่อเด็กและสตรี ผู้สูงอายุ ทั้งทางกายและจิตใจ ช่วยเหลือกันหน่อย ดิฉันเคยมีประสบการณ์ตรงเวลาเกือบตีหนึ่งได้ยินเสียงผู้หญิงถูกสามีทุบ ร้องไห้ให้คนช่วยตีอยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมง (แอบดูแต่ไม่เห็นหน้า)ทนไม่ไหวเ ลยตัดสินใจโทรไป 191 ให้ตำรวจสายตรวจมาระงับเหตุ เชื่อว่าเราทุกคนสามารถทำความดีได้โดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทน ไม่ต้องบอกว่าคุณคือใคร บางครั้งการช่วยคนในลักษณะนี้เหมือนช่วยกบไม่ให้งูกิน กบดีใจรอดชีวิต แต่งูอาจไม่พอใจ คนส่วนใหญ่จะคิดว่าไม่ใช่ธุระของตนกลัวเดือดร้อน แต่คนเราต้องมีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุตทิตา และอุเบกขา มิใช่หรือ ดิฉันคิดว่าการทำดีคนไม่เห็นแต่เทวดาจะให้พรเอง /ปิดทองฐานพระ