วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บ้านฉัน ฉันเล่าเอง

14:08 น. ททท.สนง.เพชรบุรี กำหนดงานแถลงข่าว"บ้านฉัน ฉันเล่าเอง" เทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน ในวันที่ 13 พ.ย.53 ณ สวนศิลป์ บ้านดิน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เวลา 16.00 น.

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอสอบถามว่า ตกลง สนง.เพชรบุรี/สนง.ราชบุรี ครับ

HCTV กล่าวว่า...

สนง.เพชรบุรี ครับ (เพราะที่ราชบุรีไม่มีสำนักงาน ททท.)