วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ศึกษาดูงาน วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่56

12:02 น. กองพลพัฒนาที่1 กำหนดต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่56 จำนวน 127 นาย ในวันที่ 1 ธ.ค.53 เวลา 08.50 น. ณ ห้องประชุม1 กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: