วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

มอบเงินและรับฟังโอวาท การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39

10:48 น. ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี กำหนดพิธีมอบเงินและรับฟังโอวาทจากท่านผู้ว่าราชการจ.ราชบุรี ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ในวันที่ 7 ธ.ค.53 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อบจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: