วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ร.ร.เทศบาล3

15:54 น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร.ร.เทศบาล 3 กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-2ธ.ค.53 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 1 ธ.ค.53 เวลา 19.00น. ณ ร.ร.เทศบาล 3

ไม่มีความคิดเห็น: