วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่2

15:15 น. เทศบาลเมืองราชบุรี กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี53 ในวันที่ 23 พ.ย.53 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: