วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แถลงข่าว 123 ปี เบญจม

16:31 น. สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี กำหนดจัดการแถลงข่าวการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าครบรอบ 123 ปี เบญจม ในวันที่ 23 พ.ย.53 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศราชบุรี ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: