วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1และ2

17:16 น. สน.บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่6 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 และ 2 ในวันที่ 26 พ.ย.53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สน.บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่6

ไม่มีความคิดเห็น: