วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1,000,000 คน

19:17 น.คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินร่วมกับคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ กำหนดจัด "โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1,000,000 คน" ระหว่างวันที่ 16-29 ธ.ค.2553 ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนา ด้วย ทาน ศีล ภาวนาและวัฒนธรรมชาวพุทธ สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center โทร.0-2831-1234, 08-7707-7771-3 เว็บไซต์ http://www.dmycenter.com/  , http://www.บวช.com/ 

ไม่มีความคิดเห็น: