วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

16:34 น. สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมาคมผู้ปกครองและครูร.ร.เบญจมราชูทิศราชบุรี กำหนดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีมหาเทวาภิเษกเหรียญที่ระลึก ร.5 ในวันที่ 17 ต.ค.53 เวลา 09.39 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ร.ร.เบญจมราชูทิศ

ไม่มีความคิดเห็น: